Gminny O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Manowo
  
     szukaj
strona g┼é├│wna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Aktualno┼Ťci:
AKTUALNOŚCI 2020

Wzory wniosków o ┼Ťwiadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzie┼ä 16.06.2020 r.) do stosowania na bie┼╝─ůcy okres a tak┼╝e na okres 2020/2021

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

***************************************************************************************************************************************************************************

 

P I L N E

 

Komunikat dotycz─ůcy dzia┼éa┼ä profilaktycznych dotycz─ůcych zagro┼╝enia wirusem COVID-19 (koronawirusem)

 

 

 

 

 

Wobec ogólnopolskich dzia┼éa┼ä profilaktycznych dotycz─ůcych zagro┼╝enia zara┼╝eniem wirusem COVID-19 (koronawirus) Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie informuje, ┼╝e w celu ograniczenia wizyt w tutejszym o┼Ťrodku dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç drog─ů elektroniczn─ů, e-mail gops_manowo@pocztazeto.pl oraz w celu uzyskania niezb─Ödnych informacji mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö telefonicznie z pracownikami z poszczególnych dzia┼éów:

 

 

 

Kierownik GOPS – 513-752-462

 

┼Üwiadczenia rodzinne -  Ludwika Karli┼äska - 94 318-32-58,

 

Dodatki mieszkaniowe – Ewa Szymacha – 94 333-38-94

 

Stypendia, zasi┼éki szkolne, Dobry start (300) – Marta Wawerczak - 94 318-30-69

 

┼Üwiadczenie wychowawcze (500+) - Agnieszka ┼üuczak - 94 318-30-69

 

Fundusz Alimentacyjny, Karta Du┼╝ej Rodziny – Agnieszka Sokalska - 94 318-31-62,

 

Pracownicy socjalni - Marzena Krawczyk – 94 318-31-61

 

                                 - Agnieszka Cybulska - 94 318-31-61

 

                                 -  Bernadeta Gliszczy┼äska - 94 318-31-61

 

Asystent rodziny – Ma┼égorzata Horsonek - 94 318-31-61

 

**********************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie zatrudni osob─Ö do ┼Ťwiadczenia us┼éug opieki wytchnieniowej na umow─Ö zlecenie.

 

Osoby zainteresowane proszone s─ů o kontakt pod numerem telefonu 94 333 38 95 lub 513 752 462 

 

 

 

 

***********************************************************************************************************************************************************

 

Zarz─ůdzenie nr 4/2020

Kierownika Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie

z dnia 28 maja 2020 roku

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Manowie

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz─ůdzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Poz. 713) i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1040 z pó┼║n. zm.) oraz w zwi─ůzku z Regulaminem Pracy Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w  Manowie, zarz─ůdza si─Ö, co nast─Öpuje:

 

§ 1.

Ustala si─Ö dzie┼ä 12 czerwca 2020 roku (pi─ůtek) dniem wolnym od pracy w Gminnym O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Manowie w zamian za ┼Ťwi─Öto przypadaj─ůce w sobot─Ö, tj. w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

 

§ 2.

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje si─Ö pracowników i interesantów poprzez:

1. Wywieszenie informacji na tablicy og┼éosze┼ä oraz na drzwiach wej┼Ťciowych do budynku       Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie,

2. Zamieszczenie Zarz─ůdzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie.

 

§ 3.

Zarz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                                   Zatwierdzi┼é:

                                                                                                                         Kierownik GOPS Manowo

                                                                                                                             Genowefa Pelikan

 

 

 

 

**********************************************************

 

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

(na czas zagro┼╝enia epidemicznego)

 

dla mieszka┼äców powiatu koszali┼äskiego

 

JE┼ÜLI JESTE┼Ü OSOB─ä DOZNAJ─äC─ä PRZEMOCY (LUB J─ä STOSUJESZ) LUB PO PROSTU POTRZEBUJESZ WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO, TERAPEUTYCZNEGO, RODZINNEGO, ZADZWO┼â, UMÓW SI─ś-ODDZWONIMY!

 

KONTAKT:

POWIATOWE CENTRUM POMOCYRODZINIE W KOSZALINIE W GODZ. 7.30-15.30

(od poniedzia┼éku do pi─ůtku)

tel. 94-71-40-224

 

sytuacje szczególne: tel. 601-634-178

(koordynator ds. wsparcia osób potrzebuj─ůcych)

 

*************************************************************************

 

 

 

KOMUNIKAT

W zwi─ůzku z nap┼éywaj─ůcymi do Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie z licznymi zapytaniami dotycz─ůcymi udzielenia pomocy w postaci dostarczenia artyku┼éów ┼╝ywno┼Ťciowych informujemy, ┼╝e w zwi─ůzku z emidemi─ů COVID-19 pomoc ta mo┼╝e by─ç ┼Ťwiadczona na nast─Öpuj─ůcych zasadach:

- Pomoc z Polskiego Czerwonego Krzy┼╝a; nadal obowi─ůzuje kryterium dochodowe tj. 1402 z┼é (osoba samotnie gospodaruj─ůca), 1056 z┼é (osoba w rodzinie).

Osobom, które otrzyma┼éy ┼╝ywno┼Ť─ç uzupe┼éniane s─ů produkty limitu produktów.

Wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod numerem 94 318 31 61 w godz. 7.15 - 15.00 oraz pod numerem 513 752 462 w godz. 15.00-19.00

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

P I L N E

Komunikat dotycz─ůcy dzia┼éa┼ä profilaktycznych dotycz─ůcych zagro┼╝enia wirusem COVID-19 (koronawirusem)

 

 

Wobec ogólnopolskich dzia┼éa┼ä profilaktycznych dotycz─ůcych zagro┼╝enia zara┼╝eniem wirusem COVID-19 (koronawirus) Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie informuje, ┼╝e w celu ograniczenia wizyt w tutejszym o┼Ťrodku dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç drog─ů elektroniczn─ů, e-mail gops_manowo@pocztazeto.pl oraz w celu uzyskania niezb─Ödnych informacji mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö telefonicznie z pracownikami z poszczególnych dzia┼éów:

 

Kierownik GOPS – 513-752-462

┼Üwiadczenia rodzinne -  Ludwika Karli┼äska - 94 318-32-58, 94 318-31-62

Dodatki mieszkaniowe – Ewa Szymacha – 94 333-38-94

Stypendia, zasi┼éki szkolne – Marta Wawerczak - 94 318-30-69

┼Üwiadczenie wychowawcze (500+) - Agnieszka ┼üuczak - 94 318-30-69

Fundusz Alimentacyjny – Agnieszka Sokalska - 94 318-31-62, 94 318-32-58

Pracownicy socjalni - Marzena Krawczyk – 94 318-31-61

                                 - Agnieszka Cybulska - 94 318-31-61

                                 -  Bernadeta Gliszczy┼äska - 94 318-31-61

Asystent rodziny – Ma┼égorzata Horsonek - 94 318-31-61

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Manowo, dnia 5 luty 2020 r.

 

 

Kierownik Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie

og┼éasza nabór na asystenta osobistego osoby niepe┼énosprawnej

 

 

Forma zatrudnienia:

 

Umowa zlecenie

 

Do g┼éównych asystenta osobistego osoby niepe┼énosprawnej b─Ödzie nale┼╝a┼éa miedzy innymi pomoc uczestnikom programu w:

 

a)      wyj┼Ťciu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki o┼Ťwiatowe i szkoleniowe, ┼Ťwi─ůtynie, placówki s┼éu┼╝by zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urz─Ödy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/spo┼éeczne/ sportowe itp.);

b)     wyj┼Ťciu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitacj─Ö i zaj─Öcia terapeutyczne;

c)      zakupach, z zastrze┼╝eniem aktywnego udzia┼éu uczestnika Programu przy ich realizacji;

d)     za┼éatwieniu spraw urz─Ödowych;

e)      nawi─ůzaniu kontaktu/wspó┼épracy z ró┼╝nego rodzaju organizacjami;

 

Pracownikiem zatrudnionym na w/w stanowisku mo┼╝e by─ç osoba, która:

 

a)      posiada dyplom potwierdzaj─ůcy uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepe┼énosprawnej;

lub

b)     posiada przynajmniej ┼Ťrednim posiadaj─ůce, co najmniej roczne, udokumentowane do┼Ťwiadczenie w udzielaniu bezpo┼Ťredniej pomocy osobom niepe┼énosprawnym.

c)      Posiada obywatelstwo polskie.

d)     Nie by┼é/a skazana prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub  umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe.

e)      Posiada pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç  do czynno┼Ťci prawnych oraz korzysta z pe┼éni praw publicznych.

f)      Posiada stan zdrowia pozwalaj─ůcy na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagane dokumenty:

 

a)      CV,

b)      Kopia dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie,

c)      O┼Ťwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d)      O┼Ťwiadczenie o posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz                               z korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,

e)      O┼Ťwiadczenie o wyra┼╝enie zgody przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 06 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

f)       Kopi─Ö dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie.

 

Termin i miejsce sk┼éadania wymaganych dokumentów:

 

Osoby zainteresowane mog─ů dostarczy─ç osobi┼Ťcie do GOPS w Manowie lub przes┼éa─ç komplet dokumentów w terminie do 14 lutego 2020 roku do godziny 11.00 na adres Gminnego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Manowie ul. Kolejowa 11, 76-015 Manowo (liczy si─Ö data i godzina wp┼éywu do GOPS), wymagane dokumenty nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç w zaklejonej kopercie z dopiskiem Asystent osobisty osoby niepe┼énosprawnej.

 

 
informacje udostępnił:Marta Wawerczak
informacje wytworzył:Marta Wawerczak
data udost─Öpnienia: 2020-02-05 11:27:26
ostatnia modyfikacja: Marta Wawerczak 2020-09-07 12:10:15 »
drukuj wy┼Ťlij link  

 
. .
BIP - liczba wej┼Ť─ç: 79283